IIP Duurzame ICT - Energie-Investeringsaftrek (EIA), ook voor ICT bedrijven

Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie kunnen in aanmerking komen voor een financieel steuntje in de rug met de Energie-Investeringsaftrek. De regeling is bedoeld voor alle ondernemers in Nederland, die belastingplichtig zijn voor inkomsten- of vennootschapsbelasting, dus ook voor bedrijven in uw sector. Maar hoe werkt de EIA?

Fiscaal voordeel

De EIA is bedoeld om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie te stimuleren. Naast een besparing op de energiekosten die dit oplevert, kunt u met de EIA 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, zodat u minder belasting betaald. Een dubbel voordeel dus. Uitgaande van het huidige belastingtarief (circa 25%) kan een nettovoordeel van circa 10% worden gerealiseerd.

Energielijst

Op de zogenoemde “Energielijst” staan alle bedrijfsmiddelen die voor EIA in aanmerking komen. Bedrijfsmiddelen die niet “specifiek” op de lijst vermeld zijn, maar wel energie besparen, moeten een algemene besparingsnorm halen om voor EIA in aanmerking te komen (“generieke” EIA). De Energielijst 2012 is te vinden op www.agentschapnl.nl/eia. Daar kunt u zich ook abonneren op de EIA nieuwsbrief.

Technieken die interessant zijn voor ICT bedrijven

In de lijst van specifieke bedrijfsmiddelen staan twee typische ICT technieken. Naast de energiezuinige UPS staat nu ook vrije koeling en adiabatische koeling op de energielijst. Ook staan er diverse technieken op voor bedrijfsgebouwen, waar ICT bedrijven al in investeerden. Zoals warmtepompen, energieopslag in de bodem, fotovoltaïsche zonnepanelen, tussenmeters, energie-efficiënte verlichting, LED-verlichting en verlichtings- en klimaatbesparingsregelingen (aanwezigheidsdetectie of daglichtafhankelijke regeling). Ook als u het energielabel van een bestaand bedrijfsgebouw verbetert of een EPA maatwerkadvies laat maken, kunt u onder bepaalde voorwaarden EIA krijgen.

Speciaal voor ICT bedrijven zijn technieken als consolidatie- en virtualisatieprojecten. Deze technieken moeten generiek gemeld worden. Of deze technieken in aanmerking komen voor EIA is afhankelijk van de verhouding tussen energiebesparing en de kosten. Om aan te tonen dat er voldoende wordt bespaard per geïnvesteerde euro moet een energiebesparingsberekening worden opgesteld. Deze technieken worden beoordeeld volgens code 320000 als bestaande apparatuur wordt vervangen of 420000 als het gaat om nieuwe toepassingen. De eisen waaraan deze technieken moeten voldoen kunt u terugvinden in de Energielijst 2012. Kijkt u gerust in deze lijst voor inspiratie en neem contact op voor vragen over de EIA met de helpdesk (088) 602 34 30 of via email (eia@agentschapnl.nl).

Aanvraagprocedure

Een aanvraag moet op tijd, dat wil zeggen binnen drie maanden nadat de verplichting tot aanschaf is aangegaan, worden ingediend. Investering gedaan in 2011 moeten worden gemeld bij het Bureau IRWA (Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijvingen) te Breda. Voor aanvragen met betrekking op de energielijst 2012 geldt dat er alleen digitaal aangevraagd kan worden. Dus als u investeert in januari 2012 of later dan kunt u geen schriftelijke aanvraag meer doen. Om in te kunnen loggen bij eLoket heeft u eHerkenning nodig. Laat u uw aanvraag indienen door een intermediair, dan zal deze intermediair zijn/haar eigen eHerkenningsmiddel gebruiken en niet die van u (uw bedrijf).

Meldt u ook voortbrengingskosten van een bedrijfsmiddel? Dan moet u een aanvraag indienen binnen drie maanden na het einde van het kalenderkwartaal of, als u het bedrijfsmiddel eerder in gebruik neemt, binnen drie maanden nadat het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen.

Daarna gaat uw aanvraag naar Agentschap NL die uw aanvraag inhoudelijk controleert. Agentschap NL kan daarom contact met u opnemen. Als uw investering voldoet aan de EIA geeft Agentschap NL een verklaring af. Deze verklaring verwerkt u in uw belastingaangifte. De belastinginspecteur beslist uiteindelijk of u EIA mag toepassen.

Voorstellen voor de energielijst van volgend jaar

Bent u producent of verkoper van energiebesparende apparaten en bent u er van overtuigd dat uw techniek voldoet aan de eisen uit de Energielijst 2012, dan kunt u een voorstel doen voor het laten opnemen van die techniek op de energielijst voor 2013. De procedure hiervoor vindt u achter in de Energielijst 2012. Natuurlijk moet de door u voorgestelde techniek wel voldoen aan de energiebesparingseis.

Deze informatie is beschikbaar gesteld door Agentschap NL EIA. Voor nadere informatie verwijzen we u graag naar:


 
Website: Agentschap NL EIA
Helpdesk Agentschap NL EIA
Postadres: Postbus 10073, 8000 GB Zwolle
Telefoon: 088 602 34 30
Telefax:   088 602 90 22
E-mail: eia@agentschapnl.nl

ICT Innovatie Platform Duurzame ICT - terug

IIP ictRegie
Home | Contact | English | website by GreenICT © 2007- 2011